I Honduras er der stadigvæk lang vej til 2015

Tegucigalpa, 23.6.2007: I de første 5 år efter år 2000 øgedes afstanden mellem rige og fattige i Honduras hvor det anslås at 2015 først indtræffer omkring år 2250 hvis der fortsættes i det nuværende udviklingstempo.
Honduras var blandt de 189 lande som i år 2000, i FN regi, opstillede de 8 målsætninger som er blevet kendt som 2015 målene.
Indeholdt i målene findes bl.a. intentioner om at reducere sult og fattigdom, sikre en elementær skolegang til alle, sikre ligestilling mellem kønnene, reducere børnedødeligheden, forbedre kvindernes sundhed, bekæmpe AIDS, malaria og andre smitsomme sygdomme og arbejde for et bæredygtigt miljø.
Den seneste statusrapport fra FN’s udviklingsorganisation i Honduras om realiseringen af 2015-målene i det fattige mellemamerikanske land, beretter om fremskridt og forandringer på nogle områder. Underernæring og børnedødelighed er faldet og indenfor de højere uddannelser er kvinderne i flertal.
Men opgørelsen belægger også med ord og tørre tal at der stadig er lang vej til 2015 målenes indfrielse. Den faktiske udvikling står, ifølge rapporten, ikke mål med intentionerne.
Fattigdommen er udbredt og omfatter to ud af tre hustande i landet. Antallet af husstande ramt af fattigdom er, målt i absolutte tal, endog steget.
Den andel af befolkningen som er henvist til at (over)leve for et beløb svarende til en dollar om dagen har været uændret i perioden 2000 ” 2005, og omfatter ifølge rapporten en femtedel af befolkningen.
Et beløb svarende til en dollar om dagen rækker end ikke til at dække halvdelen af de allermest basale livsfornødenheder, som det konstateres. Rapportens omfattende tabelmateriale afslører da også at mere end en fjerdedel af alle børn under 5 år har tegn på kronisk underernæring.
Tallene afslører også store strukturelle forskelle. Mens andelen af ekstremt fattige er reduceret i byområderne er andelen i landområderne stort set uændret i den periode, 1991 ” 2006, som rapporten har data for.
Heller ikke når der fokuseres på AIDS-forebyggelse er resultaterne ifølge rapporten tilfredstillende. På dette område har man hidtil kun opnået at bremse stigningstakten.
Det anslås at der lever omkring 63.000 personer smittet med AIDS i Honduras (ud af en befolkning på ca. 7.4 milioner). Og AIDS betingede dødsfald er årsag til at anslået 17.500 børn lever som forældreløse.
Der er dog områder indenfor sundhedsområdet hvor der spores fremgang. Antallet af malaria tilfælde pr. 100.000 indbyggere er mere end halveret i perioden fra 2000 til 2006 og i 2006 var man nede på 206 registrerede malariatilfælde pr. 100.000 indbyggere.
Indenfor telekommunikationsområdet er der tegn på at globalisering og fremskridt også er kommet til Honduras. Antallet af mobilelefoner opgøres at være øget fra 2.5 telefoner per hundrede indbyggere i år 2000 til 17.8 i 2005 og antallet af personer med adgang til internettet mere end tredobledes i årene 2000 ” 2004 og omfattede dette år 3,18 brugere for hver 100 indbyggere.
De 20 rigeste procent af den Honduranske befolkning råder over to tredjedele af bruttoindkomsten, mens de resterende 80% af befolkningen deles om den resterende tredjedel.
Rapporten noterer at den ulighed der afspejles i disse tal har været stigende i perioden siden 2001, og det anbefales at alle sektorer i Honduras inddrages i bestræbelserne på at nå 2015 målene, at den økonomiske vækst øges og at der føres en aktiv fordelingspolitik.
Fra det internationale bistandmiljø og fra ngo miljøet i landet er der fremsat kritik af de skiftende honduranske regeringers indsats for at nå 2015 målene.
Således fremhæves det i en rapport udgivet af den Svenske bistandsorganisation SIDA i april 2007, at en stor del af de midler der, i henhold de rige landes gældseftergivelsespolitik, har været afsat til fattigdomsbekæmpelse, i stedet for at komme den fattige befolkning til gode, er gået til administration og lønninger.
Organisationen FOSDEH har været ude med en tilsvarende kritik og påpeget at der vil være områder i Honduras der først når 2015 målene i år 2250 hvis der fortsættes i det nuværende tempo.

Den nyeste statusrapport er den anden Milenium statusrapport der er udgivet i Honduras.
En medlem af den nuværende honduranske regering har kritiseret rapportens talmateriale for ikke at være uptodate og kun i begrænset omfang reflektere de seneste to års udvikling i landet.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Honduras 2007. Segundo Informe de Pais
Honduras. Que paso que el ERP?
Que pasa con Honduras
Comentario informe sobre objetivos…

-

Poster der ligner : baggrund - Honduras

Indrykket : 23. juni 2007 - (Læst 198 gange)

*

om

Rejseblog - Breve, postkort, dagbogsnoter

"The future is already here. It's just unevenly distributed." W. Gibson

cookies

Rejseblog anvender cookies. Besøg på Rejseblog forudsætter at du er indforstået med anvendelsen af cookies.

Creative Commons Navngivelse - Ikke-kommerciel - Del på samme vilkår 2.5  Licens Rejseblog is powered by WordPress etc.

Valid XHTML, Valid CSS,

Rejseblog : http://www.bo-k.dk/rejseblog/index.php