Valg i Guatemala

Guatemala, juli 2007: Selv om der bruges mange penge i den Guatemalanske valgkamp har partierne svært ved at overbevise vælgerne om at de bør stemme.

Den 9. september går Guatemalas vælgere til valgstederne for at vælge en ny præsident og vicepræsident for en kommende 4 års periode.
Det er sjette gang siden 1985 at Guatemalas befolkning får mulighed for at vælge præsident. Og det er tredje gang siden fredsaftaler mellem militær og guerillabevægelse i 1996 satte en stopper for mere end 30 års blodig væbnet konflikt i det vulkanrige mellemamerikanske land, der måske er mest kendt for sine storslåede naturscenerier og farvestrålende tekstiler produceret og båret af landets store befolkning af maya-indianere.

I Guatemala finder alle valg sted samtidigt. Ved valget d. 9 september skal der derfor udover præsident vælges 158 medlemmer til landets parlament. Desuden skal der vælges borgmestre, repræsentanter til landets kommunalbestyrelser og medlemmer til det Centralamerikanske parlament, Parlacen.

Hvis ingen af præsidentkandidaterne opnår mindst 50% af stemmerne ved valget d. 9 september skal de to bedst placerede kandidater desuden ud i en anden valgrunde d. 4. november.

Enhver Guatemalaner fra 18 år og opefter, der er optaget på valglisten, “el padrón electoral”, kan deltage i valget. I følge landets øverste valgmyndighed, Tribunal Supremo Electoral, er der knap 6 milioner vælgere. Og det er i stor grad unge vælgere: omkring en tredjedel er 30 år eller derunder. Mange af vælgerne er desuden koncentreret i og omkring landets hovedstad.

Det er dog ikke alle Guatemalanerne i den valgbare alder, som har mulighed for at stemme. En del er ikke registrerede som vælgere. Selve optagelsen på valglisterne er nemlig både besværlig og dyr , og kræver desuden at man er i besiddelse af en fødselsattest. Det er ikke alle Guatemalanere der er i besiddelse af en sådan.

Antallet af partier er højt. Ved det seneste valg i 2003 deltog 16 partier. En overgang så det ud som der ville deltage flere denne gang.
En af de mange organisationer som overvåger og analyserer valget, IDE, optalte i juni i år 22 politiske partier, hvoraf de 17 havde annonceret kandidater til præsidentposten. Men resultatet er blevet at 16 partier deltager i valget. Heraf stiller de 14 med præsidentkandiater.

I Guatemala fungerer de politiske partier i høj grad som personlige karrierreplatforme. Det ses bl.a. af at ikke mindre end 64 parlamentsmedlemmer ud af 158, dvs. 40% af parlamentsmedlemmerne, har skiftet parti i den forløbne valgperiode.

Trods de mange partier og mulige præsidentkandidater har opmærksomheden samlet sig om nogle få af de mange præsidentkandiater i den stærkt personfikserede valgkamp.
Og der har ikke været de store forskydninger i de forskellige meningsmålinger som landets nyhedsmedier har offentliggjort. Eksempelvis giver en meningsmåling i avisen Prensa Libre i slutningen af august centrumpolitikeren Álvaro Colom fra partiet UNE opbakning fra lidt over 22% af vælgerne, mens hovedkonkurrenten, eks-generalen Otto Pérez Molina fra højrefløjspartiet Partido Patriota, får opbakning fra 17.5%, en opbakning der har været konstant stigende i meningsmålingerne de seneste måneder.

På tredjepladsen kommer Alejandro Giammattei fra et andet højrefløjsparti, GANA, det nuværende regeringsparti. Alejandro Giammattei har ifølge denne måling opbakning fra ca. 8% af vælgerne.

Både Molina og Giammattei har i deres valgkamp lagt megen vægt på det yderst nærværende problem med høj kriminalitet. Molina med løftet om at ville føre en “Mano Duro” politik, dvs. “den hårde hånds politik”, mens Giammattei markedsfører sig under sloganet “Seguridad total” – “total sikkerhed”.
Det er budskaber der tiltaler mange Guatemalanere, ikke mindst indbyggerne i landets hovedstad, der er stærkt plaget af en ekstrem voldelig kriminalitet og høje mordrater.
Álvaro Coloms UNE har i højere grad ført en valgkamp med vægt på budskaber om beskæftigelse og uddannelse og har haft sværere ved at opnå den samme gennemslagskraft i hovedstaden.

Ingen af kandidaterne ser dog ud til at kunne opnå 50% af de afgivne stemmer i første runde og meget tyder derfor på at opgøret om præsidentposten i en anden runde kommer til at stå mellem Álvaro Colom og Otto Pérez Molina.
Hvem der så vælges som præsident vil afhænge af hvilke alliancer der kan dannes og hvilke vælgergrupper der kan mobiliseres for den ene og anden kandidat. Det er ikke nogen given sag at den 61-årige civilingeniør og politiker, Álvaro Colom, der opstiller til præsidentposten for 3. gang, bliver vinder i det spil.

Opbakningen bag de øvrige præsidentkandidater er, i følge meningsmålingerne, ringe.
Det gælder også opbakningen bag en af de kandidater hvis opstilling formentlig har vakt størst opmærksomhed i udlandet, nemlige den tidligere modtager af Nobels Fredspris, maya kvinden, Riguberta Menchu.
Hun opstiller til præsident posten for centrum-venstre partiet Encuentro por Guatemala i alliance med maya organisationen Winaq.
Rigoberta Menchu står i den nævnte meningsmåling til at få opbakning fra ca. 2,5% af vælgerne.
Denne andel er muligvis stor nok til at placere hende som den fjerde eller femte bedst placerede kandidat, men giver ikke nogen præsidentpost.
Men deltagelsen i 2007 valget giver muligvis Rigoberta Menchu en profilering der kan vise sig frugtbar hvis hun vil afprøve muligheden igen ved næste valg, dvs. i år 2011.

Kampen om indflydelse foregår på mange måder. I perioden marts 2006 og indtil juli i år er der således optalt 47 politisk relaterede overfald. Overfaldene resulterede i perioden i 37 dræbte og 17 sårede medlemmer af de politiske partier ifølge en opgørelse fra Mirador Electoral 2007, en anden af de organisationer som løbende overvåger og analyserer valget.
Med disse tal er valget det hidtil blodigste i Guatemala. Volden har ramt medlemmer af alle partier, men præsidentkandidaten Álvaro Coloms parti, UNE, har været særlig hårdt ramt.

Et af valgets spørgsmål er i hvor vid udstrækning det overhovedet lykkedes at få de knap 6 milioner vælgere til at stemme. Ved de seneste valg i Guatemala har stemmeprocenten ligget mellem 50 og 60%, og noget tyder på at stemmeprocenten forbliver på dette niveau.
Største vælgergruppe i den tidligere nævnte meningsmåling er ikke-vælgerne og de ubeslutsomme: omkring 40%.

Det er måske også lidt uvist hvad vælgerne får når de stemmer på et parti.
“Mirador Electoral 2007″, konstaterede således i en rapport i juni 2007, at kun 5 af de opstillede præsidentkandidater ” to måneder før valget – havde fremlagt et egentlig regeringsprogram, og at kun tre af disse havde gennemførst aktiviteter med henblik på at præsentere dette program for vælgerne.

Valgforberedelserne og selve valgkampen er af “Mirador Electoral 2007″ blevet kritiseret for at være ekskluderende i forhold til landets store gruppe af maya-indianere. Disse har, fordelt på 21 forskellige etniske grupper, i bedste fald spansk som andetsprog. Men information om valget gives på spansk og i selve valgkampen dominerer ligeledes det spanske sprog.
Valgkampen er desuden blevet kritiseret for kun i begrænset omfang at have berørt de problemstillinger der har umiddelbar og væsentlig relevans for maya-indianerne: adgang til og fordeling af landbrugsjorden, ernæring og fødevaresikkerhed, kulturel og social eksklusion og racisme, samt fattigdom og arbejdsløshed.

En tilsvarende kritik er fremsat af Teresa Zapeta fra organisationen Defensorïa de la Mujer Indïgena, der er citeret for at maya-indianerne af mange partier først og fremmest betragtes som leverandører af stemmer og bruges som et dekorativt element i valgkampagnerne.

For landets maya befolkning er situationen ved 2007 valget dog lidt anderledes end tidligere i og med at to af landets maya sproggrupper er repræsenteret direkte blandt valgets hovedaktører med henholdsvist præsidentkandidaten Riguberta Menchu (k’iche’) der, som tidligere nævnt, stiller op for Encuentro por Guatemala (EG) og vicepræsidentkandidaten Haroldo Quej Chen (q’eqchi’), der stiller op for den berygtede eks-diktator Rios Monts parti, Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Guatemalas maya-indianere er ifølge en opgørelse fra UNDP i lidt mindre grad indskrevet som vælgere end hvad der gælder for befolkningen som helhed, til gengæld er valgdeltagelsen blandt dem der er indskrevet højere. Ved valget i 2003 lå valgdeltagelsen i departementet Solala således på 70%, 17% over landsgennemsnittet. Solala er det departement i Guatemala hvor maya-indianernes andel af den samlede befolkning er landets højeste. Omvendt var stemmedeltagelsen i departementet El Progreso nede på 37%. El Progreso er det departement i Guatemala hvor det bor færrest maya-indianere.

I modsætning til hvad der er situationen i to andre mellemamerikanske lande, El Salvador og Nicaragua, har den Guatemalanske venstrefløj kun ringe udsigt til at vinde indflydelse.
Den tidligere guerilla bevægelse URNG, der i 1996 var ligeværdig part i fredsaftalerne med militæret, opstiller som parti til valget i alliancen URNG-Maiz. Men URNG-Maiz’ kandidat, sociologen Miguel Ángel Sandoval, opnår ifølge den tidligere nævnte meningsmåling kun opbakning fra omkring 0,5% af vælgerne.
Et andet venstrefløjsparti, ANN, en udbrydergrupper fra URNG, som opstiller den tidligere guerilla kommandant Pablo Monsanto, står til at få en endnu lavere opbakning.

Uanset hvad navnet på den kommende præsident bliver, er der dem der vil påstå at valgets egentlige vindere sidder andetsteds. Symptomatisk herfor er de rygter der cirkulerede i dele af Guatemalanske nyhedsmedier for et par måneder siden. Ifølge disse rygter er de økonomiske hovedstøtter bag de to bedst placerede præsidentkandidater i valgkampen Álvaro Colom og Otto Perez Molina, såvel som bag Riguberta Menchu og partiet Encuentro por Guatemala, de selvsamme medlemmer af en af landets allermest indflydelsesrige familier.
Rygter eller ej. Det er i al fald sikkert at partierne bruger mange penge i valgkampen. I en opgørelse over udgifterne ved 2003 valget blev det anslået at partierne den gang alene på annoncering brugte omkring 217 milioner quetzales (ca. 170 milioner dkr.) hvortil kommer de øvrige udgifter. Intet tyder på at tallet denne gang bliver lavere.

UNE : http://www.une.org.gt/
GANA: http://www.gana.com.gt/
Partido Patriota: http://www.partidopatriota.com/
Encuentro por Guatemala: http://www.encuentroporguatemala.org.gt/
URNG-Maiz: http://www.urng-maiz.com/
Partido Unión Democrática(UD) www.democratica.info
Democracia Cristiana Guatemalteca(DCG) www.dcg.org.gt
Partido Unionista(PU) www.unionista.org
Partido de Avanzada Nacional (PAN) www.panresponde.org
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) www.frg.org.gt
Frente por la Democrácia www.elfrente.com.gt
Bienestar Nacional www.bienestarnacional.org
Unión del cambio nacionalista www.ucnguatemala.com
Visión con Valores www.vivaguate.org
Valgvideoer: http://www.youtube.com/user/guatelecciones2007
Prensa Libre ” La Encuesta : http://www.prensalibre.com/pl/domingo/elecciones/laencuesta/index.htm
IDE : http://www.idegt.org/index.php?lng=&showpage=1
Mirador Electoral 2007 : http://www.incep.org/main.php?p=138
INCEP: http://www.incep.org/
Tribunal Supremo Electoral: http://www.tse.org.gt/
Telediario: http://http//www.telediario.com.gt/index.php?id=2885&tim=

-

Poster der ligner : Guatemala - presseklip - -

Indrykket : 26. juli 2007 - (Læst 280 gange)

*

om

Rejseblog - Breve, postkort, dagbogsnoter

"The future is already here. It's just unevenly distributed." W. Gibson

cookies

Rejseblog anvender cookies. Besøg på Rejseblog forudsætter at du er indforstået med anvendelsen af cookies.

Creative Commons Navngivelse - Ikke-kommerciel - Del på samme vilkår 2.5  Licens Rejseblog is powered by WordPress etc.

Valid XHTML, Valid CSS,

Rejseblog : http://www.bo-k.dk/rejseblog/index.php