Spørgsmål og svar om denne blog

Hvad handler denne blog om?

Weblog at bo-k dot dk er en blog med fokus på blogs, nettet, IT, medier og fri software og hvad der ellers falder mig ind.

Tag et kig på mine tags.

Hvad er en weblog?

“A blog is a website where entries are made in journal style and displayed in a reverse chronological order.
Blogs often provide commentary or news on a particular subject, such as food, politics, or local news; some function as more personal online diaries. A typical blog combines text, images, and links to other blogs, web pages, and other media related to its topic. Most blogs are primarily textual although some focus on photographs (photoblog), videos (vlog), or audio (podcasting), and are part of a wider network of social media..”
(Fra Wikipedia: Weblog)

Gode grunde til at blogge

Fordi man kan ;-) og fordi information vokser ved at blive delt:
Blogs er nyttige.
Blogs støtter hukommelsen, både den individuelle og den kollektive
Blogs kaster lidt sand i medie monopolernes og andre monopolers eneret på at mene noget
Blogs kræver ikke medlemskort.
Blogs (kan) fremme(r) samtale, reflektion, og kritisk eftertanke.
Blogs er lærerige og gør dig klogere (måske!)
Bloggen er din egen, stedet hvor du siger noget.
Og så er det sjovt blogge.

Ud over de nævnte er der alle de andre gode eller mindre gode grunde….

Gode grunde til ikke at blogge

Blogs tager tid
Big brother læser med
Der er et liv udenfor nettet

Hvorfor denne blog?

Denne blog har primært en funktion som et redskab til at skrive personlige noter i. Det kan være henvisninger til artikler (læste eller udtryk for en intention om at læse), informationer som er rare at ha’ senere, løsninger på diverse problemer, nyttige oplysninger, ind- og udfald osv. osv.

Bloggen er offentlig og som sådan en blandt rigtig mange andre. Jeg har haft glæde af at læse en mangfoldighed af weblogs i tidens løb: Blogs kan give et bidrag til en kollektiv informationsfiltrering , give andre og nye vinkler på en endeløs række af problemstillinger, og virke korrigerende i forhold til den konstante manipulation og påvirkning vi alle udsættes for.
Denne weblog skrives (- og publiceres!) med den antagelse at andre kan og vil læse med og evt. kan have udbytte heraf.

Af samme grund – bloggen er offentlig – benytter jeg også fra tid til anden denne blog til diverse polemiserende – indlæg og almindelig brok.
F.eks. replikker og kommentarer til indlæg i elektroniske eller trykte medier.

For denne blog gælder iøvrigt at fokus afspejler mine til enhver tid aktuelle interesser (og ændrer sig over tid i takt hermed).

Hyppigheden og intensiteten hvormed der blogges afspejler tid, lyst og inspiration.

Det er en personlig blog. Ingen betaler mig for at blogge og ingen andre end forfatteren har indflydelse på, eller er ansvarlige for indholdet.

Kan blogs forandre verden?

Næppe. De kan give “…folk følelsen af at kunne komme til orde. Derved forhindres eventuelle konkrete forstyrrende aktiviteter. Weblogs er det digitale modstykke til demonstrationsretten…”. (Citat)
Og som nævnt kan blogs befordre lidt selvstændig tankevirksomhed og samtale (Se ovenfor) Måske er dette allerede i sig selv faretruende nok for de sædvanlige magt- og meningshavere…?

Redigeringsprincipper

Blogs er hurtige medier, dertil elektroniske. Det første betyder at jeg ved genlæsning af en post opdager: stavefejl, formuleringer der måske var lige hurtige nok, manglende mellemregninger osv.. Indlæggene kan altså fint opfattes som det de er : hurtigt nedkradsede noter, kladder, der kan og måske også senere uddybes og eller ændres.

Det sidste hører muligvis ikke med til god – selvhøjtidelig – blog etik, men det hører altså med til min at jeg udnytter muligheden for at revidere, korrigere og uddybe blogposts hvis jeg føler behov for det.

Gamle indlæg kan forsvinde (fra bloggen! – på nettet har som bekendt, alt sit eget liv). Det kan være (er) indlæg jeg ikke har fået fulgt op på, det kan være. hvis jeg opdager at links ikke længere virker. Eller det kan bare være hvis jeg et halvt år efter synes de pågældende indlæg er åndsvage, overflødige eller ikke så vigtige…

Bliver jeg opmærksom på poster som indeholder fejlagtige oplysninger dvs. oplysninger som ikke kan verificeres eller er påviseligt fejlagtige rettes, evt. slettes, den/de pågældende poster.

Det er en personlig blog, ikke et diskussionsforum.

“Diskussion” og “samtale” findes primært i interaktionen mellem blogs og jeg forsøger selvfølgelig altid at linke til mine kilder.

Det er sket nogle gange i årenes løb at jeg har modtaget en høflig email med et spørgsmål om det er i orden der linkes til en eller anden given netside jeg er ophav til. Hvortil jeg gerne svarer noget i retning af: “ja, selvfølgelig”.
Og omvendt: Finder jeg selv noget materiale som er offentlig tilgængeligt (via søgemaskiner, publicerede links osv.) og som jeg synes er interessant linker jeg til det. Normalt må man vel gå ud fra at folk publicerer til nettets hypertekst fordi de ønsker at deltage i samtalen.

Jeg er selvfølgelig klar over at privatpersoner kan have publiceret materiale som primært var/er tiltænkt den nærmeste familie og vennekreds. Materiale som af mere eller mindre uransagelige grunde er blevet indekseret af søgerobotter eller på anden måde gjort tilgængeligt for en større kreds.

Normalt fremgår sådant materiales private karakter jo ret tydeligt og vil næppe heller interessere andre(?), men skulle jeg et eller andet sted have linket til blogposts el. lign. som ikke var tiltænkt en større offentlighed fjerner jeg selvfølgelig gerne den pågældende henvisning. Blot giv mig et praj via kontaktformularen.

Kopiering og genbrug?

Bloggen her publiceres under en Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår 2.5 Creative Commons licens.

Det betyder at man gerne må kopiere originalt materiale herfra under forudsætning af at: Man skal fortælle hvorfra materialet stammer, dvs. linke til pågældende blogpost.
Det kopierede materiale må ikke anvendes kommercielt.
Hvis man ændrer, bearbejder eller bygger videre på materiale herfra, skal det resulterende værk viderespredes under en licens, der er identisk med denne.

Læs mere herom på Creative Common.

Bemærk også at denne blog også kan indeholde billeder, fotos og tekster etc. fra andre kilder der er kan være underlagt andre regler. F.eks. publicerer jeg af og til diverse programstumper der bygger på eller er hacks lavet på andres arbejde. Det gælder naturligvis for disse programstumper at de er underlagt de samme licensbetingelser som det oprindelige materiale.

Hvis i tvivl: så spørg. Det samme gælder hvis man ønsker at anvende materiale herfra bloggen i en kommerciel sammenhæng. Kontakt mig så kan vi sikkert finde en løsning.

Hvem skriver denne blog?

Bloggen skrives af Bo Kristensen

om...

Weblog at bo-k dot dk - blog om blogs, nettet, IT, medier, fri software etc.

cookies

Weblog at bo-k dot dk anvender cookies. Besøg på Weblog at bo-k dot dk forudsætter at du er indforstået med anvendelsen af cookies.

følg med...

RSS Feed til din nyhedslæser Følg bloggen på twitter

find...

søg i alle indlæg:

Creative Commons Navngivelse - Ikke-kommerciel - Del på samme vilkår 2.5  Licens Weblog at bo-k dot dk is powered by WordPress etc.

Valid XHTML, Valid CSS,

weblog at bo-k dot dk : http://www.bo-k.dk/weblog/index.php